. برند محبوب مصرف کنندگان 1395-صفحه1

برند محبوب مصرف کنندگان 1395

با کمال مسرت به اطلاع مشتریان گرامی می رساند، بر اساس نظرسنجی های مردمی توسط هیات اجرایی جشنواره برند محبوب، چینی زرین ایران به عنوان برند محبوب مصرف کنندگان در سال 1395 انتخاب گردید.


  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +