. 1335

1335

1335
نخستین نشان ثبت شده شرکت که در آن کوه گنبد باز واقع در زادگاه سرامیک ایران شهر نطنز به عنوان نماد اصلی به کار رفته است.

  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +