. 1364

1364

1364
نشان رسمی شرکت همزمان با آغاز کار فاز اول کارخانه چینی زرین در اصفهان که در آن از نقشه کشورمان به عنوان خاستگاه شرکت و اسب (برگرفته از یکی از محصولات شاخص و قدیمی شرکت) به عنوان سمبل اصالت برند استفاده شده است.

  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +