. 1367

1367

1367
نشان رسمی شرکت که توسط استاد مرتضی ممیز (پدر گرافیک ایران) باز طراحی شده است و به آن نشان، نوشته لاتین با توجه به رویکرد شرکت به امر صادرات اضافه شده است.

  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +