. اهدای لوح و تندیس صادرکننده نمونه استان تهران به چینی زرین ایران

اهدای لوح و تندیس صادرکننده نمونه استان تهران به چینی زرین ایران

اهدای لوح و تندیس صادرکننده نمونه استان تهران به چینی زرین ایران
بار دیگر چینی زرین ایران به عنوان صادرکننده نمونه استان تهران در سال 1395 انتخاب شد.

منبع خبر: روابط عمومی صنایع چینی زرین ایران

  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +