. فستیوال 99 چینی زرین برای آخرین بار تمدید شد

فستیوال 99 چینی زرین برای آخرین بار تمدید شد

فستیوال 99 چینی زرین برای آخرین بار تمدید شد
نظر به درخواست های مکرر شما مشتریان عزیز، مهلت شرکت در فستیوال 99 زرین برای آخرین بار تا 31 اردیبهشت ماه تمدید شد.

منبع خبر: روابط عمومی صنایع چینی زرین ایران

  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +