. مسابقه دوستانه تیم ملی فوتسال بانوان ایران و روسیه با حمایت چینی زرین ایران

مسابقه دوستانه تیم ملی فوتسال بانوان ایران و روسیه با حمایت چینی زرین ایران

مسابقه دوستانه تیم ملی فوتسال بانوان ایران و روسیه با حمایت چینی زرین ایران
شرکت چینی زرین ایران، پیروزی و سرافرازی بانوان عزیز ورزشکار تیم ملی فوتسال ایران، در میادین جهانی را آرزومند است.

منبع خبر: روابط عمومی صنایع چینی زرین ایران

  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +