. چینی زرین ایران، حامی تیم ملی فوتسال بانوان ایران

چینی زرین ایران، حامی تیم ملی فوتسال بانوان ایران

چینی زرین ایران، حامی تیم ملی فوتسال بانوان ایران
تیم ملی فوتسال بانوان ایران با حمایت چینی زرین ایران، در نخستین دیدار دوستانه خود، موفق به کسب پیروزی در برابر کشور روسیه گردید. 

منبع خبر: روابط عمومی صنایع چینی زرین ایران

  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +