. چینی زرین ایران، حامی ورزش بانوان

چینی زرین ایران، حامی ورزش بانوان کشور

چینی زرین ایران، حامی ورزش بانوان کشور
اهمیت و محاسن ورزش در زندگی امروز بر کسی پوشیده نیست ولی متاسفانه ورزش بانوان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مایه افتخار ما است که با حمایت از قهرمانان ملی کشور،‌ گامی هر چند کوچک در جهت اعتلای نام کشور عزیزمان و دلگرمی بانوان ورزشکار در کشور برداریم.


منبع خبر: روابط عمومی صنایع چینی زرین ایران

  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +