. صادرات صنعت چینی ایران

صادرات صنعت چینی ایران

صادرات صنعت چینی ایران
صادرات صنعت چینی ایران حدود 5000 تن در سال است که این حدود 8% از کل تولید می باشد و این میزان کم صادرات به خاطر اشباع بازارهای جهانی با تولیدات ارزان قیمت کشور چین است و فقط بعضی از واحدها که دارای کیفیت بسیار بالا هستند آن هم با برند خریداران خارجی قادر به صادرات اندکی از محصولات خود می باشند.

تا نیمه سال 82 واردات ظروف چینی کم کیفیت عمدتاً از کشور چین بالغ بر 20 هزار تن بود که با اقدامات پیگیر انجمن و مساعدت دولت محترم تعرفه وارداتی چینی تعدیل و این رقم به حدود 5000 هزار تن کاهش یافت که به دلیل واردات بی‌رویه در سال های 80 تا 82 تعداد 5 واحد بزرگ تولید ظروف چینی در ایران تعطیل شدند.

  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +