. سینی مای سلف-صفحه1

سینی مای سلف

سینی مای سلف
سینی چند قسمتی مای سلف مناسب برای مصرف تک نفره سرو غذا در کنار خوراک های مکمل و هچنین چیدمان میز اردور. 
چه برای میز شام و چه برای پذیرایی عادی، سینی مای سلف خوراکی های مختلف را به مرتب ترین و شیک ترین شکل ممکن در خود جا می دهد.
  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +