. گل آرایی سری هما -صفحه1

سری هما

ظروف چینی به شکل خاص برای استفاده در قسمت درجه یک خطوط هواپیمایی طراحی شده که حداکثر کاربردی بودن و قابلیت قرارگیری مناسب روی هم را در کنار نهایت زیبایی و کیفیت ارایه می نماید. در عین حال استفاده از این رویه آرایی در رستوران های مجلل انتخابی بجا خواهد بود.
گل آرایی سری هما رویه آرایی سری هما


  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +