. امور خیریه

امور خیریه

امور خیریه
چینی زرین ایران مشارکت در فعالیتهای عام المنفعه و امور خیریه را از دیرباز جزئی از مسئولیت اجتماعی خود قرار داده است. فعالیتهای زیر بخشی از امور خیریه است که در تهران و شهرستانها با مشارکت این شرکت و نهادها و انجمنهای خیریه انجام شده است:
1- همکاری با بنیاد امور بیماریهای خاص
2- کمک رسانی به آسایشگاه  های معلولین
3- دانشگاه آزاد واحد شهرستان نطنز
4- دانشگاه پیام نور واحد شهرستان نطنز
5- احداث و تجهیز مرکز دیالیز بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان نطنز
6- کمک رسانی به زلزله زدگان شهرستان بم

  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +