. نیروی انسانی

نیروی انسانی

منابع انسانی در صنایع چینی زرین ایران به عنوان گرانبهاترین سرمایه و مهمترین شاخص در جهت ایجاد ارزش برای مشتریان و جامعه مورد توجه قرار دارد.
  • دیدگاه زرین دیدگاه زرین استراتژی های منابع انسانی بر مبنای اهداف و استراتژی های کلان سازمان تدوین و اجرا شده و بطور مستمر مورد بازنگری قرار می گیرند. اطلاعات بیشتر
  • فرصت های شغلی فرصت های شغلی چینی زرین ایران همواره پذیرای متخصصین و افراد مستعدی است که به باورهای این مجموعه اعتقاد راسخ دارند و پایان تحصیلات کلاسیک را پایان آموزش نمیدانند و همواره در پی کسب دانش و ارتقای توان حرفه ای خود هستند. اطلاعات بیشتر
  • درخواست استخدام درخواست استخدام در صورتی که کار در محیطی پویا و پر تحرک را دوست دارید ، مشخصات خود را مستقیما از طریق فرم الکترونیکی درخواست استخدام برای ما ارسال کنید. این مشخصات به دقت بررسی و در بانک اطلاعات متقاضیان کار نگهداری می شود تا در زمانهای مقتضی از آن استفاده شود. اطلاعات بیشتر

  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +