. گواهینامه ها و تقدیر نامه ها

گواهینامه ها و تقدیر نامه ها

این شرکت بارها به عنوان صــادرکننده و تولیدکننده نمونه کشور و همچنین واحد نمونه بیمه و صنعت سبز ملی برگزیده شده است و گواهینامه­ های رعایت حقوق مصرف­ کننده، صادرات به اروپا CE، پروانه بهداشت، استاندارد ISO14001 ، ISO9001 و OHSAS18001  را در کارنامه خود دارد.

  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +