. تاریخچه ظروف چینی

تاریخچه ظروف چینی

در این بخش سعی داریم بصورت متناوب مقالاتی با موضوع تاریخچه صنعت چینی در ایران و جهان منتشر کنیم.از شما دعوت می کنیم ضمن مطالعه مقالات این بخش ، نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال فرمایید.
  • تاریخچه و شکل گیری صنعت چینی در ایران تاریخچه و شکل گیری صنعت چینی در ایران سابقه ظروف سفالینه و آبگینه در ایران به حدود 7 هزار سال و ظروف چینی در کشور چین که زادگاه ظروف چینی است به چندین هـزار سال قبل می رسد کـه نمونه های آن در موزه ها و مراکـز علمی جهان موجود می باشد.

  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +