فنجان چای خوری


ابعاد قطعه:87 میلیمتر / 156 سی سی
کد قطعه:004/062/0009