. انتخاب شرکت صنایع چینی زرین ایران به عنوان صادرکننده نمونه سال 1401

انتخاب شرکت صنایع چینی زرین ایران به عنوان صادرکننده نمونه سال 1401

انتخاب شرکت صنایع چینی زرین ایران به عنوان صادرکننده نمونه سال 1401
با کمال مسرت به اطلاع مشتریان گرامی می رساند، چینی زرین ایران پس از سه دوره انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه در سال های 1380، 1388 و 1390، امسال نیز برای چهارمین بار به عنوان صادرکننده نمونه کشور انتخاب گردید.

منبع خبر: روابط عمومی صنایع چینی زرین ایران

  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +