. صنایع چینی زرین ایران برگزیده بیست و سومین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و ...

"صنایع چینی زرین ایران" برگزیده بیست و سومین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز کشور

"صنایع چینی زرین ایران" برگزیده بیست و سومین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز کشور
مایه بسی خرسندی است به اطلاع شما هموطنان گرامی برسانیم، صنایع چینی زرین ایران بار دیگر به عنوان "واحد سبز کشور" برگزیده شد.
در کنار هم برای حفظ و ارتقاء محیط زیست کشور تلاش خواهیم کرد.

منبع خبر: روابط عمومی صنایع چینی زرین ایران

  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +