. گل آرایی سری هتلی 49 کواترو-صفحه1

سری هتلی 49 کواترو

هماهنگ با ظروف هتلی 49 پیکره هتلی کواترو با طراحی چهارگوش ساده و جذاب خود و با تکیه بر نهایت کارآمدی، انتخاب سنجیده هتل ها و رستورانهایی است که تمایل به متمایز بودن دارند. این مجموعه می تواند در کنار پیکره هتلی 49 به صورت مکمل و یا به تنهایی به بهترین نحو میز غذا را آراسته کند.
آرایه سری هتلی 49 کواتروپیکره سری هتلی 49 کواترو


  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +