. حمایت از ورزش بانوان

حمایت از ورزش بانوان

حمایت از ورزش بانوان

اهمیت و فواید ورزش در زندگی امروز بر کسی پوشیده نیست، ولی متاسفانه ورزش بانوان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
حضور بانوان در عرصه های ملی و بین المللی و شکوفایی استعدادها در حوزه ورزش بانوان حمایت ویژه ای را می طلبد.
مایه افتخار ما است که با حمایت از قهرمانان ملی کشور،‌ گامی هر چند کوچک در جهت اعتلای نام کشور عزیزمان و دلگرمی بانوان ورزشکار کشور برداریم.


  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +