. ظروف چینی و سلامتی

ظروف چینی و سلامتی

ظروف چینی و سلامتی
اهمیت تغذیه سالم از دیر باز در جوامع بشری مورد توجه قرار داشته و متخصصین تغذیه همواره کوشیده اند راهکارهای برخورداری از تغذیه سالم را مد نظر قرار دهند. ظروف غذا خوری از نظر ارگونومی و در دسترس بودن زوایا در هنگام شستشو و نوع و میزان استفاده از رنگ های صنعتی با یکدیگر تفاوت دارند. بررسی ها نشان می دهد که ظروف چینی سخت به دلیل دمای پخت 1400 درجه سانتی گراد و سطوح صیقلی و قابل دسترس جهت سهولت شستشو، مناسب ترین ظروف غذاخوری هستند و از میان انواع این محصولات، ظروف تزیین شده به روش IGD (دکور داخل لعابی (In-Glaze Decoration)) میتواند بهترین گزینه باشد.

  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +